Archive

Welke vormen van ademhalingsondersteuning worden bij de ziekte van Pompe ingezet? Welke vormen van ademhalingsondersteuning worden bij de ziekte van Pompe ingezet? Wie kan mij adviseren over hulpmiddelen? Hoe krijg ik hulpmiddelen vergoed? Wie kan mij helpen bij het aanvragen van zorg? Hoe kan ik hulp in de huishouding aanvragen? Hoe kan ik aanpassingen in mijn woning aanvragen? Waar kan ik aangepast vervoer regelen? Wat kan een revalidatiearts/team voor mij/mijn kind doen? Wat kan een logopedist voor mij doen? Wat kan een Centrum voor Thuisbeademing voor mij/mijn kind doen?
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames